Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolution åk 9 2015

Skapad 2015-11-06 18:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig hur det biologiska arvet fungerar, hur arvsanlag kan påverkas med olika tekniker och hur livet på jorden har utvecklats.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Spektrum Biologi s. 398 - 431, 8 - 29

Begrepp:

Genetik: arvsmassa, DNA, kromosom, gen, protein, ribosom, kromosompar, vanlig celldelning, reduktionsdelning, dominant och vikande gen, korsningsschema, mutation, könsbundet arv, hybrid-DNA-teknik, avel, växtförädling, GMO

Evolution: organism, klorofyll, fotosyntes, cellandning, ozon, cellens delar, art, fossil, biologisk mångfald, släktträd, utvecklingsläran, Charles Darwin, variation, naturligt urval, bäst anpassade överlever, steril, fertil

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 46-50. Du kommer att läsa i biologiboken, ha genomgångar, göra arbetsuppgifter, se filmer, ha någon laboration samt delta i diskussioner.

Du ska genomföra arbetet i en mindre grupp.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid veckoredovisningar och diskussioner.

Elevinflytande

Under arbetets gång får du ge synpunkter och komma med förslag på frågeställningar att ta upp.

Matriser

Bi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven har grundläggande kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en enkel förklaring till varför sjukdomsanlag som sitter i X-kromosomen nästan bara drabbar pojkar.
Eleven har goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en utvecklad förklaring.
Eleven har mycket goda kunskaper om ärftlighet och evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Ex. Du kan ge en välutvecklad förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: