Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningar - nyheter och reklam vt -16

Skapad 2015-11-07 12:23 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska Bild Samhällskunskap
Nu ska vi arbeta med nyheter och du ska få lära dig att skriva en nyhetsartikel. Du ska också lära dig att söka information och sammanställa en text från minst två olika källor. Du ska också träna på att vara källkritisk. Vi ska även arbeta med reklam och du ska få lära dig hur reklam fungerar och varför den finns.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

  • söka information från olika källor
  • värdera olika källors trovärdighet
  • sammanställa en text med information från olika källor
  • skriva nyhetsartiklar
  • skapa en bild som passar till nyhetsartikeln
  • förstå hur nyhets- och reklambilder är utformade och förmedlar budskap
  • skapa en reklambild.

 

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
    Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Sh
    Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh
    Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

  • din förmåga att söka information från minst två olika källor och sammanställa en beskrivande text
  • din förmåga att vara källkritisk mot texter och bilder
  • din förmåga att skriva en nyhetsartikel
  • din förmåga att skapa en passande bild till din artikel
  • din förmåga att skapa en reklambild/antireklambild.

Hur:

  • jag tittar på din inlämnade uppgift om att granska en webbsida
  • jag tittar på din inlämnade uppgift om att granska en faktatext
  • jag läser din beskrivande text
  • jag läser din nyhetsartikel
  • jag analyserar bilden till din artikel
  • jag analyserar din reklambild/antireklambild.

Kopplingar till läroplan

  • Bl  E 6
    Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  • Bl  E 6
    I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  • Sh  E 6
    Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  • Sv  E 6
    Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  • Sv  E 6
    Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  • Sv  E 6
    Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  • Sv  E 6
    Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

  • både enskilt och i grupp 
  • se på film
  • genomgångar om hur man skriver nyhetsartiklar
  • göra övningsuppgifter om källkritik och att söka information
  • göra övningsuppgifter om att skriva artiklar
  • öva på att söka information på internet och i böcker
  • bibliotekskunskap på biblioteket
  • skriva en nyhetsartikel själv
  • skriva en beskrivande text tillsammans med en klasskamrat
  • analysera bilder
  • måla eller fotografera för att göra bilder till sin artikel
  • skapa en reklambild/antireklambild.Kopplingar till läroplan

  • Bl  4-6
    Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Bl  4-6
    Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  • Bl  4-6
    Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Sh  4-6
    Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Sh  4-6
    Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Sv  4-6
    Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  4-6
    Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  • Sv  4-6
    Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  • Sv  4-6
    Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Begrepp

Dessa begrepp kommer att ingå i arbetsområdet:

  • rubrik
  • ingress
  • brödtext
  • bild
  • bildtext
  • journalist
  • fotograf
  • preterium
  • fakta 
  • åsikt
  • o/partisk
  • källa
  • källkritik
  • retuschering

Uppgifter

  • Artikel

  • Artikel

  • Bild till artikel

  • Granska en webbsida

  • Sök information och skriv en text

  • Sök information och skriv en text

  • Granska en webbsida

  • Bild till artikel

  • Reklam

  • Reklam

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: