Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek Kotten

Skapad 2015-11-09 17:18 i Sockertoppens förskola Trelleborg
20151109
Förskola

Datum: Utvärderat datum: 20151201

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Datum:

Vi har sorterat bort onödigt material och har utvalt material efter barnens intresse och tillgängligt.
Vi har delat upp rummen för att inbjuda till olika sorters lek och lärande.
Vi hjälper och stöttar barnen i deras lek.

vi är medlekande pedagoger på golvet 

Datum: 160211

Vi leker mycket med barnen, är medlekare på golvet.

Det finns varierat lekmaterial som inbjuder till olika sorters lek.

Det stora rummet är fortfarande avdelat i små lekhörnor. En av dessa delar används inte som tanken var, dvs. som sagohörna med mysig stämning.

Vi är en ny arbetsgrupp och har precis börjat med vårt arbete.

Vi ligger på nivå 3.

Datum: 160603

Efter vår ommöblering har barnen större lekyta vilket har bidragit till att barnens lek har förändrats. Vi upplever att barnen har hittat andra lekar och leksaker sedan förändringen.

Vi leker fortfarande mycket med barnen och samtalar och vägleder dem i leken.

Det finns ett varierat lekmaterial efter barnens intresse och behov.

Datum: 170504

Vi har varierat lekmaterial och har delat upp rummen som rummet vi hade vilan i tidigare är nu ett fanatsirum vilket gör att vi kan dela upp barngruppen i tre grupper och få dem att leka i lugnare miljöer. Nu är vi ute mer och lärande lek är också ute på gården som de lagar mat i sandlådan och bjuder både kompisar och pedagoger på. Vi är ett helt nytt arbetslag på avdelningen, ingen av pedagogerna som har arbetat är kvar.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Datum: 160211

Vi ska sortera lekmaterialet så att det finns material utifrån barnens intressen.

Vi ska observera och dokumentera barnens lek för att synliggöra för oss själva vad barnen har för intressen.

Vi ska möblera om och omorganisera vårt stora rum för att få större lekytor.

Datum: 160603

Vi ska fortsätta sortera och byta ut vårt lekmaterial för att locka barnen till varierade lekar.

Vi ska skapa fler tillfällen till lek.

Datum: 170504

Byta ut lekmaterialet så barnen har varierande lekmöjligheter, och hjälpa barnen då de städar så leksakerna hamnar rätt vilket gör att barnen blir inspirerande till lek vi senare tillfälle.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Datum: 161017

Vi fortsätter att förändra och byta ut vårt lekmaterial. Vi är närvarande i barnens lek och uppmärksammar vad de har för intressen. I en påbörjad lek som fungerar är vi nära till hands om det behövs stöttas eller om vi bjuds in i leken. Om vi ser att barnen har svårt att starta en aktivitet eller lek bjuder vi in till vad vi sett i deras intresse tidigare och utmanar dem i det. T.ex. när vi har sett att ett barn brukar leka med legot kan vi vid ett senare tillfälle börja bygga med lego och bjuda in barnet till fortsatt lek och utmaning.

Med tanke på hur miljön och rummen används blir det viktigare för oss att vara medvetna om hur vi bjuder in till lek och olika aktiviteter. Vi har utvecklat vårt arbete med musik och rörelse. Flera gånger i veckan startar vi musik i vilorummet som vi dansar till. Vi tar även fram kryptunneln, balansplattorna och gymnastikmattan.

Datum: 170504

Efter vi har fått ett rum till som vi ej brukat pga. vi hade vila där tidigare har leken förändrats då vi kan dela upp barnen i mindre grupper. Det blev mindre bråk och vi tre pedagoger tar ca 5 barn i varje rum och då blir lekmiljön lugnare för barnen.

Vi är ett nytt arbetslag och vi har ändrat en del lekmöjligheter på avdelningen. I det stora lekrummet som efter maten blir till vilorum där alla barnen på förskolan sover/vilar gör att vi efter vilan inte har tillgång till det lekrummet och de barn som är/har vaknat ej kan leka där inne då det finns barn som sover kvar i rummet. Det vi nyligen gjort är att ändra lekmaterial så de finns mer tillgängligt för barnen så deras lekmöjligheter ökar. Vi har gått tillbaka från nivå 4 till nivå 3.

Avsnitt 3

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
160211 160512 170504
Nivå 4
161017
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: