Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och friktion

Skapad 2015-11-09 20:12 i Jörlandaskolan Stenungsund
Krafter kan orsaka både spänning och rörelser, men hur?
Grundskola 5 – 6 Fysik
När ett äpple är moget faller det till marken och stannar där. Att det gör det beror på en kraft som kallas tyngdkraften.

I vardagen möter du krafter när du flyttar föremål eller dig själv.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Så här ska vi arbeta

Ni kommer att få kunskap om begreppen friktion och tyngdkraft genom att:

 • se filmer om fysikaliska begrepp.
 • studera Puls Fysik 4-6
 • experiment både inne och ute.
 • vi gör enkla systematisk undersökningar.
 • ni  tränar på att kunna ställa hypoteser, planera, utföra och dra slutsater av era undersökningar och experiment. 
 • få veta mer om kända vetenskapsmän som haft stor betydelse i fysikens historia.
 • ni ska lära er om krafter och rörelse i vardagen och hur de upplevs och kan beskrivas.
 • ni ska lära er om begreppen tyngdkraft och friktion.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Detta kommer att bedömas.

 • Dokumenation av undersökningar och labbrapporter.
 • Hur du kan förklara begreppen: tyngdkraft och friktion.
 • Vad du kan och vet om kända vetenskapmän/kvinnor från fysikens värld.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: