Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VIKT och VOLYM åk 5 ht-15

Skapad 2015-11-10 07:43 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska få utveckla förmågan att
- välja och genomföra metod
- analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
- följa och föra matematiska resonemang
- lösa problem
- kommunicera

Innehåll

Vi arbetar med
- att jämföra och använda liter, deciliter och centiliter
- att växla mellan olika volymenheter
- att jämföra och använda kilogram, hektogram och gram
- att växla mellan olika viktenheter

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar och samtal.
Vi ska uppskatta och mäta volymer och väga ting i par/mindre grupper.
Vi ska arbeta i Matteborgen, kapitel 4. 
Vi fortsätter med fem-minutare varje vecka.
Ord: liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, vikt, volym, kilo, hekto, deci, centi, milli
Tid: vecka 47 - 51

Redovisning

Du lämnar in ditt häfte för klippning, när Helena ber om det (minst en gång/vecka).
Du ska delta i samtal.
När vi är klara med de gröna sidorna, haft en diagnos och arbetat lite extra med sådant som varit svårt, kommer vi att avsluta terminen med en provräkning som innehåller uppgifter från både kapitel 3 (Decimaltal) och kapitel 4 (Vikt och volym). Använd sammanfattningarna!

Elevinflytande

Du har möjlighet att påverka dina hemuppgifter, flitigt arbete på lektionerna ger mindre hemarbete.
Vi har tillsammans lagt upp hur arbetet med tabellträning ska genomföras. Du har möjlighet att välja olika svårighetsgrader.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Du kan ibland lösa enkla problem genom att välja ett sätt som kan leda till en lösning. Du kan beskriva vad du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir oftast rätt. Du kan beskriva vad och hur du gör.
Du kan lösa enkla problem genom att välja ett sätt som passar. Det blir rätt. Du kan förklara vad och hur du gör och tala om varför du valt att göra så.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
Du redovisar kortfattat om val av metod och försöker avgöra om resultatet är rimligt. Du följer med i samtal och försöker ge förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar dina tankar om val av metod och försöker förklara varför resultatet är rimligt. Du är ofta aktiv vid samtal och ger förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar tydligt dina tankar om val av metoder och kan förklara varför resultatet är rimligt. Du är aktiv vid samtal och kan ge förslag till andra sätt att lösa uppgiften så att gruppen når nya kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: