👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matsituation.

Skapad 2015-11-10 16:27 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Matsituationer är de viktigaste under dagen då det är den tid barnen tillsammans med pedagoger har att samtala, varva ner och skaffa energi för resten av dagen.
Förskola

Vi kommer att beskriva samtliga måltidssituationer, tider, regler samt förhållningssätt.

Innehåll

 1. BAKGRUND

Matsituationer kan skapa en massa tankar och funderingar kring vad vi ska göra, varför gör vi på ett visst sätt och hur gör vi det både hos barn och pedagoger. Därför är det viktigt att prata igenom och skriva ner gemensamma förhållningssätt och regler.

MÅL

METOD - GENOMFÖRANDE

 

För att göra barnen delaktiga och ansvarstagande i matsituationer så är det viktigt att barnen får lov att delta i hela processen från början till slut; som t ex att hämta matvagnen, att duka upp och duka av, att lägga upp mat på sin egen tallrik och att få hjälp av pedagog att avgöra hur mycket mat man kommer att orka äta. Om barnet tex inte skulle vilja äta sallad då kan man alltid be de prova innan man bestämma sig eller så kan man prata om fördelarna om att man tex blir stark och stor av grönsaker.

Vi brukar också lotsas att broccoli tillexempel är  ett träd eller bilda ett ansikte av grönsakerna vilket kommer att väcka intresse hos barnen.

 Varje dag äter vi lunch kl: 10,45 där varje pedagog har sitt eget bord som består av max 6 barn. Var och en har sin egen bestämda plats, bestick,glas och tallrik. Barnen får gärna vara med att duka upp och duka av bordet om de vill. Vid matbordet vet alla barn att de ska vänta på sin tur och har respekt mot varandra. Vi föredrar att prata då vi sitter och äter. 

Vi samarbetar och delar upp våra uppgifter  och turas om. Vi tar bilder på barnenen, visar bilderna för föräldrarna för att bl.a. bekräfta att barnet mår bra vid matbordet.  

Vid matbordet får barnen själva välja de mat de vill ha. Ibland vill barnen inte svara då försöker man genom att visa och peka samt prata om de vi vill förklara. Vi förklarar alltid för barnen vilka mat som ligger på bordet, tex ,här har vi gryta som består av ....  

Vi blandar pojkar och flickor, vi behandlar alla likvärdig. 

 

DOKUMENTATION

  

Vi tar bilder på barnen, ibland filmar vi de och publicerar sedan på unikum. Vi hänger också upp våra dokumentationer på väggen. Fram över ska vi börja med att ta bilder där barnen får vara med och bestämma över vilka bilder som får vara med på våra dokument och varför.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Att jobba med rutiner är en viktig del för att barn utvecklas. Vi observerar barnet om han/hon skulle behöva hjälp med att tex använda bestick, då kan vi bl.a. Föredra att barnet håller i besticken medan vi matar, och med tiden vill de äta på egen hand.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016