Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var är Babbas saker

Skapad 2015-11-10 17:43 i Hamregårds förskola Bollnäs
"Var är Babbas saker" är ett mindre tema i vårt arbete med Babblarna, kopplat till matematik
Förskola

Som en del av vårt arbete med Babblarna har vi nu inlett ett mindre projekt kring sagan "Var är Babbas saker".

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Experiment - Kroppsuppfattning

Med hjälp av Babblarna stimulerar vi barnens språkutveckling, matematiskt tänkande, skapande på ett lustfyllt sätt och att utveckla sitt sociala samspel.

Med boken "Var är Babbas saker" ska vi se om vi pedagoger och barn, på samma sätt som Babbas saker, kan vara under stolen, på bordet, framför kudden osv, och då ska vi använda oss av möblerna på avdelningen

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Sagan

Förskolan och hemmet

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Utvärdering/Uppföljning

Vi har sedan tidigare en matteväskan. Den har barnen fått låna hem en vecka eller två. Innehållet vill visa föräldrarna hur matematiken kan se ut i vardagen på förskolan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: