Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2015-11-11 08:42 i Rösjöskolan Sollentuna
Ett arbete om energi. Olika energier, energikällor såsom förnybara och icke förnybara energikällor. För och nackdelar med användandet av olika energikällor, hur det påverkar miljön.
Grundskola 5 – 6 Fysik

Datorer, IPad, mobiltelefoner vi använder fler och fler tekniska saker förutom de saker vi har hemma för att kunna klara av vardagen. Laga mat, tvätta, duscha listan skulle kunna bli lång. Hur får vi egentligen energien att räcka till och hur får vi energi att utföra alla saker såsom arbeta, gå i skolan, leka, idrotta. Det ska vi ta reda på nu!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Det här ska vi göra

Arbeta med

 • Olika energier ex rörelseenergi, lägesenergi, värmeenergi
 • Energiprincipen
 • Elektricitet
 • Magnetism
 • Energikälllor
 • Hållbar utveckling
 • systematiska undersökningar
 • dokumentera
 • se på filmer
 • läsa faktatexter, arbeta i arbetsböcker
 • Diskussioner och samtal 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • delta i samtal/diskussioner
 • söka och använda information i samtal och diskussioner
 • genomföra undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • dra slutsatser av dina undersökningar
 • förbättra och ompröva dina undersökningar
 • använda fysikaliska ord och begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Fy
Energi

Energi

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: