Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2015-11-11 14:25 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi lever i ett samhälle där lagar styr vårt liv utan att vi tänker så mycket på det. Under århundradenas lopp har samhället stiftat tusentals lagar. Många lagar är speciallagar inom olika områden av samhällslivet. De flesta av dessa lagar berör oss sällan. Men sen finns det lagar som vi ofta kommer i beröring med. I det här arbetsområdet ska ni få lära er mer om de lagar vi har omkring oss. Vad har vi för rättigheter och vilka är våra skyldigheter? Vad händer om man bryter mot lagen och hur går en rättegång till?

Innehåll

Läromedel

Som grundmaterial kommer vi att använda oss av NE.se.

 

Arbetssätt och bedömning

Under lektionerna kommer du att få ta del av och arbeta med följande:

 • Genomgångar
 • Film
 • Läsa texter
 • Arbetsuppgifter både enskilt och i grupp
 • Diskussioner

Du visar dina kunskaper både muntligt och skriftligt, görs löpande under lektionstid.

Det kommer att bli några mindre läxförhör där en del är förberedda och en del oförberedda.

 

Uppgifter

 • Uppgift om Demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: