Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

StegVis

Skapad 2015-11-12 13:12 i Högbergets förskola Ludvika
Emotionell träning för barn
Förskola

Emotional träning för barn.

Innehåll

SYFTE

 

Skapa arbetsro  samt träna på sociala kompetens

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden


 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

Jag kommer att inkludera ca 6 barn/grupp och de ska ha ett undervisningstillfälle varje vecka. Jag kommer använda StegVis materialet.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Utvärderas kontinuerlig med hjälp att anteckningar efter varje undervisningstillfälle.

 

UPPLÄGG

 

Start vecka 46 och avslut juni 2016.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: