Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramalek

Skapad 2015-11-13 07:53 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

I arbetet med berättelser och drama ges barnen möjlighet att använda sin fantasi och möjlighet att leka och gå in i olika roller. Detta arbete syftar till att stärka barns tillit till sig själva och som en del i arbete med språkutvecklingen.  

Innehåll

MÅL

Mål för dramalek

 

 • Stärka barns tillit till sin egen förmåga och våga stå inför grupp och prata/agera
 • Stärka språkutvecklingen
 • Arbeta med värdegrundfrågor, och etiska dilemman 
 • Utmana fantasin, leken och inlevelse förmågan 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

Under hösten kommer vi arbeta med olika sagor, berättelser och dramatisera detta. Vi kommer att arbeta med olika drama övningar, rörelselekar och improvisation. För att stärka barnens tillit till sig själva, stärka självkänslan och möjliggöra ökad självkännedom. 

Genom att leva sig in i olika karaktärer och roller kan barnen leva sig in i andras situation och reflektera krig etiska dilemman och livsfrågor. Genom detta arbete får barnen möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och tillsammans skapa en gruppkänsla.

Vi kommer att arbeta med språkövningar som lek med ord och begrepp. Vi kommer även sjunga, rimma och göra ramsor. 

I grupperna ska vi arbeta med olika steg: 

Vi startar upp med alla hälsar på varandra för att synliggöra alla barn

Sedan startar vi upp med en rörelselek för att stärka gruppen och skapa trygghet 

För att sedan göra dramaövningar och improvisation

Vi avslutar med reflektion och avslappning 

MÅLKRITERIER

Vi ser att målet är nått när...

Barnen visar vilja och initiativ till att delta i dramalek

Barnen återberättar/ återskapar och utvecklar de aktivitet vi gjort 

Barnen vågar uttrycka sig och agera inför andra 

 

LÄROPLAN

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: