Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2015-11-13 11:24 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska kunna:

Genomföra algoritmer (uppställningar) inom de fyra räknesätten.

Välja räknesätt samt värdera dem och resonera om vilket som är mest lämpligt.

Hantera positionssystemet med talsorter, ha strategier för huvudräkning inom de fyra räknesätten, utnyttja sambanden mellan räknesätten för att lättare kunna utföra beräkningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

I vilken omfattning du når målen ovan bedöms genom:

 • diskussion
 • samtal
 • diagnos

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt och i såväl grupp som enskilt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Undervisning och arbetsformer

Du får träna på målen genom att arbeta med

uppgifter i färdighetsträning

multiplikationstabeller

problemlösningsuppgifter

praktiskt laborativ material


Du får lyssna på genomgångar av dina lärare, delta i matematiska diskussioner tillsammans med dina kamrater, redovisa dina lösningar och dela med dig av dina tankar samtidigt som du får ta del av dina kamraters lösningar.


Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: