Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättelse åk 5-6

Skapad 2015-11-13 13:24 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 – 6 Svenska

Matriser

Sv
Svenska - berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handling
Har en början och ett försök till slut finns.
Har en tydlig början och ett tydligt slut som passar till texten.
Har en tydlig och intresseväckande början och har ett slut som knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Röd tråd
I texten finns ett försök att skapa en röd tråd. Räknar upp händelser. Tankegången går till viss del att följa.
Texten har i stort sett en röd tråd. Textens händelser hänger ihop. Tankegången går att följa.
Texten har en röd tråd från början till slut. Händelserna för berättelsen framåt. Tankegången går att följa. Uppbyggnaden lyfter texten.
Beskrivningar
Använder enkla person- och/eller miljbeskrivningar för att göra innehållet mer levande.
Använder till viss del person- och miljöbeskrivningar för att göra innehållet mer levande.
Använder utförliga person- och miljöbeskrivningar som vävs in på ett naturligt sätt i texten och är målande och stämningsskapande.
Språk
Använder ett enkelt språk och har med upprepningar.
Har variation i början av meningarna och använder till viss del ett varierat språk.
Har variation i början av meningarna och använder ett varierat språk som höjer kvaliteten t ex synonymer, uttryck.
Meningar
Varierar mellan korta och långa meningar.
Varierar mellan korta och långa meningar och använder sig av sambandsord.
Varierar mellan korta och långa meningar och använder sig av sambandsord med variation.
Menings- byggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad.
Tempus
Tempus varierar.
Tempus används oftast korrekt.
Tempus används korrekt.
Skrivregler
Använder stor/liten bokstav och skiljetecken med viss säkerhet. Kan skriva dialoger med viss säkerhet.
Använder oftast olika slags skiljetecken på ett korrekt sätt. Kan skriva dialoger oftast rätt.
Använder olika slags skiljetecken på ett korrekt sätt. Kan skriva dialoger på korrekt sätt.
Stavning
Har viss säkerhet i stavning.
Har relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Har få stavfel.
Tala
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskutera på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: