Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Växter, djur och svampar

Skapad 2015-11-13 19:53 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 6 Biologi

Under någon månads tid kommer vi att arbeta med temat "Växter, djur och svampar".

Innehåll

Mål

Vi kommer att lära oss om hur växter, djur och svampar är uppbyggda, hur de fungerar (lever) och hur de förökar sig.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Arbetets innehåll

Du kommer att få möjlighet att inhämta kunskaper inom:

 • Systematik - Hur man ordnar något efter ett visst system
 • Carl von Linné
 • Växternas indelning
 • Hur växterna kan föröka sig
 • Djurens utveckling
 • Ryggradslösa djur
 • Ryggradsdjur

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Arbetssätt och redovisningsform

Under någon månads tid kommer vi att läsa, diskutera texter, ord och begrepp samt svara på frågor. Vi kommer även att titta på UR´s serie "Tax och Tass".

Ni kommer att redovisa era kunskaper i form av diskussioner, svara på frågor muntligt och skriftligt samt ett skriftligt prov.

Visa din kunskap - Bedömning

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån de diskussioner och de resonemang som du visar i dina muntliga och skriftliga svar.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: