Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov engelska år 6 - delprov C Writing

Skapad 2015-11-15 14:00 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 6 Engelska
...

Innehåll

Delprovets syfte

Detta delprov relaterar framförallt till tre av de långsiktiga målen i kursplanen:

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • använda språkliga strategier för att göra sig förstådda
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Bedömning av skriftlig produktion

Bedömningen av skriftlig språkfärdighet utgår från att eleven, med utgångspunkt i den givna uppgiften, baserad på kursplanen, vill och kan uttrycka och utveckla ett innehåll. När vi ska bedöma elevernas texter använder vi oss av bedömningsfaktorer, som ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat och skrivet språk. Några exempel på vad vi tittar på/bedömer:

  • begriplighet och tydlighet
  • fyllighet och variation
  • sammanhang och struktur
  • anpassning till syfte, mottagare och situation
  • strategier (till exempel omformuleringar, förklaringar, förtydliganden)
  • flyt och ledighet
  • omfång, variation,säkerhet (bland annat ordförråd, meningsbyggnad, grammatik, stavning)

 

 

Matriser

En
Nationella prov engelska år 6 - delprov C Writing

F
Eleven har ännu inte nått upp till samtliga kunskapskrav för E
E
D
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
C
B
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
A
I skrift kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skrift kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
I skrift kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt, relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: