Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTE PEDAGOGIK - Fritidshem

Skapad 2015-11-16 08:17 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
UTE PEDAGOGIK. SKAPANDE VERKSAMHET. FRÄMJA SAMARBETE, KREATIVITET, GENUS, UTEVISTELSE, etc
Grundskola F – 3

UTE PEDAGOGIK. Skapande med vad skolgården erbjuder, tex, kvistar, löv, små stenar, sand, etc. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Innehåll

VAD: SKAPA TILLSAMMANS

Skapande och arbetsglädje.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

HUR: Med vad skolgården erbjuder, tex, kvistar, löv, små stenar, sand, etc.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

VARFÖR: För att främja gemenskapen i gruppen, genus och social samspel. För att främja kreativitet och utevistelse.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

UTVÄRDERING.

 1. Vad tyckte du om aktiviteten? 
 2. Hur gick med sammarbetet?
 3. Fick alla möjligheter att tycka till och påverka val av vad Ni skulle göra?
 4. Vad gick bra eller mindre bra.
 5. Vad jag tydlig med instruktionerna?
 6. Behöver jag ändra på något?
 7. Bedömning om aktiviteten från 1 - 5. Motivera även med egna ord varför Du tycker som du gör.
 8. Pedagogens egen utvärdering efter avslutat utvärdering med eleverna.

Avsnitt 5

Bild och form - ett redskap för utveckling och lärande. Mångsidigt arbets - och utrycksformer samspelar med varandra så lärande blir stimulerande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: