Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätta upp mål, planera och utvärdera din hälsa och fysiska förmåga.

Skapad 2015-11-16 20:06 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att ni ska utveckla er förmåga att sätta mål för och planera din träning. Du ska också få en ökad förståelse för hur olika typer av fysiska aktiviteter, eller brist på fysiska aktiviteter, kan påverka din hälsa både fysiskt och mentalt.

Kopplingar till läroplan

  • Idh
    Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Det här kommer vi bedöma:

Vi tittar dels på målen du sätter upp - är de realistiska? Är träningen du genomför under dessa veckor lämplig för att du ska uppnå ditt mål? Helt enkelt planering och genomförande.

I utvärderingen, som du skriver och lämnar in tittar vi på hur du utvärderar din träning, hur du resonerar kring de olika faktorer som kan spela in på att resultatet blev som det blev. Viktigt att även titta på bedömningsmatrisen som följer med uppgiften.

Matriser

Idh
Vår förmåga att sätta mål, planera och utvärdera fysisk aktivitet utvecklar vi genom att:

År 7
År 8
År 9
Kommentar
Träningsdagböcker
Hälsotema med friskvårdsdagbok
Träningsdagbok kondition
Bli din egen PT- träningsdagbok med fokus på styrka.
Tema strandängsloppet
Inför strandängsloppet har du möjlighet att sätta upp mål och lägga upp en träningsplanering.
Inför strandängsloppet har du möjlighet att sätta upp mål och lägga upp en träningsplanering
Inför strandängsloppet har du möjlighet att sätta upp mål och lägga upp en träningsplanering

Idh
Idrott & Hälsa åk 7-9 Strandängsskolan

Ej uppnått mål
NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
Målsättning- planering
Du har inte satt upp något mål eller gjort ngn planering för träningsdagboken.
Du sätter upp en målsättning inför perioden och gör en planering i träningsdagboken.
Du använder delvis SMART- modellen när du sätter upp din målsättning.
Du använder SMART- modellen när du sätter upp din målsättning
Målsättning-planering
Du gör en planering som är riktat mot din målsättning och du har valt träningsform som passar ditt mål.
Du gör en planering som är tydlig och detaljerad samt riktad mot din målsättning, du har valt olika träningsform som passar ditt mål.
Målsättning -planering
Du visar förståelse för träningsupplägg i din planering och använder dig av några begrepp som är relaterat till konditionsträning.
Du förklarar även syftet med de olika träningsformerna och dess effekt. Du visar god förståelse för träningsupplägg i din planering och använder dig av begrepp som är relaterat till konditions-träning.
Utvärdera egenhändigt planerade fysiska aktiviteter utifrån:
- utvärdera träningar/aktiviteter - utvärdera eget deltagande/förmåga - utvärdera hur fysiskt aktivitet, kost och andra faktorer påverkar hälsan
Du har svårt att föra enkla resonemang om din planerade aktivitet och olika faktorer som påverkar din hälsa.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om din planerade aktivitet och olika faktorer som påverkar din hälsa.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet och olika faktorer som påverkar din hälsa
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet och olika faktorer som påverkar din hälsa.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet på årskursanpassad nivå
-Kunskaper om: - Rätt utrustning - Materialhantering - Förebyggande av risker och skador vid träning.
Du har svårt att på ett fungerande sätt förebygga skador och ge beskrivningar av risker i samband med träning.
Du förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker i samband med träning
Du förebygger på ett relativt väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker i samband med träning.
Du förebygger på ett väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker i samband med träning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: