Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - vår del av världen

Skapad 2015-11-18 11:52 i Tullbroskolan Falkenberg
Världsdelen Europa utifrån ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv.
Grundskola 6 Geografi

Världsdelen Europa både som den en gång skapades och så som människan har format den.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Bedömning - vad och hur

Vad?

Arbetet kommer att handla om länderna i Europas; natur, jord-och skogsbruk, naturtillgångar, befolkning, städer, landsbygd samt Europas karta. Dina kunskaper om dessa delar kommer att ligga till grund vid bedömningen av dina kunskaper och förmågor i ämnet.

Hur?

Du skriver ett prov på Europas karta samt ett prov på fakta om Europa, som bedöms utifrån kunskapskraven.

Ditt muntliga och skriftliga engagemang under lektionerna är också en viktig del i den samlade bedömningen av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 6
  I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  C 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  C 6
  Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 6
  I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar som bygger på den fakta som finns i häftet "Europa".

Övningsblad, som finns i häftet "Europa", där du fördjupar dig inom natur, befolkning osv.

Instuderingsfrågor till häftet "Europa"

Kartkunskap och namngeografi

Film

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: