Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi År8 Människokroppen

Skapad 2015-11-18 16:35 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Biologi
Detta område kommer innehåller hur kroppen fungerar samt betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor. Vi kommer att titta på kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans. Vi studerar matspjälkningsprocessen ingående och vilka näringsämnen som kroppen behöver för att fungera tillfredsställande. Vi kommer också att studera hur våra andningsvägar och hur hjärta och blodomlopp fungerar.

Innehåll

Undervisningens Innehåll

 

Vi kommer att gå igenom följande område:

 • några organ och organsystem (uppbyggnad och funktion)
 • olika näringsämnen människokroppen behöver för sin funktion
 • födans väg genom kroppen via matspjälkningsorganens olika delar
 • luftens väg genom kroppen via luftvägarnas olika delar
 • transportsystemet i kroppen : hjärtats delar och funktion samt blodets delar och funktion
 • kroppens försvar och utsöndringsorganVi kommer att diskutera/redovisa:

* hur celler, olika organ och organsystem arbetar tillsammans för att du ska må bra
* hur hälsan påverkas av sömn, kost och motion
* vanliga sjukdomar, hur man kan bota och skydda sig från dem
* skillnaden mellan bakterie och virus
* exempel på viktiga upptäckter inom biologin som haft betydelse för människors levnadsvillkor

 

Du kommer att öva dig på att:

* utföra undersökningar samt dokumentera dessa med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

* skriva texter, samtala om och diskutera frågor som rör människans hälsa samt människokroppens uppbyggnad och funktion

* använda biologins begrepp vid muntlig redovisning

Bedömning

Se NO-matris nedan


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Matspjälkning (muntlig redovisning)

Bör förbättra
E
C
A
Biologiska Begrepp och sammanhang
Muntlig redovisning av matspjälkningen
Du brister i din begreppskunskap eller förklarar på ett otillräckligt sätt.
Du beskriver hur matspjälknings- systemet fungerar på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur matspjälknings- systemet fungerar på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur matspjälknings- systemet fungerar på ett välutvecklat sätt.

Bi
Andningen och luftvägarna (lab)

Bör förbättra
E
C
A
Planera och genomföra
Andningen och luftvägarna (lab)
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Resultat
Du behöver träna på att diskutera dina resultat.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Slutsatser
Du behöver träna mera på att dra slutsatser som hänger ihop med biologins teorier.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Dokumentation
Du behöver träna på att göra enkel dokumentation.
Du gör enkel dokumentation
Du gör utvecklad dokumentation
Du gör välutvecklad dokumentation

Bi
Hjärtat & blodet (skriftligt prov)

Bör förbättra
E
C
A
Biologiska begrepp och sammanhang
Hjärtat & blodet (skriftligt prov)
Du brister i din begreppskunskap eller förklarar på ett otillräckligt sätt.
Du har baskunskaper om transportsystemet i kroppen. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop med hjälp av begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om transportsystemet i kroppen. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om transportsystemet i kroppen. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Bi
Diskussioner

Bör förbättras
E
C
A
Använda begrepp, teorier och modeller
Diskussioner
Behöver träna mera på att använda begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet.
Kan använda några av de begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa oftast i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa i rätt sammanhang.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Har svårt att framföra åsikter och bemöta argument pga faktabrist
Framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: