Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Veckans boktips" en pedagogisk planering - Kastanjen

Skapad 2015-11-18 18:01 i Kastanjen Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Veckans boktips

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi uppmärksammade "Nationella läsdagen" (12/11-15) och märkte då att det fanns ett stort intresse och glädje bland barnen att ta med en bok hemifrån. Syftet med "Veckans boktips" är att ta tillvara på samt utvidga barnens intresse för böcker och läsning.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att varje barn ska få uppleva glädjen i att ta med sin favoritbok och visa upp den för sina kompisar. Vi vill lyfta fram "bra" böcker som barnen själva valt. Vi hoppas på att detta ska bli en mysig stund tillsammans då vi resonerar kring handlingen samt ord och bilder ur boken. Barnen får då också övning i att berätta, återberätta och lyssna på varandra.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Varje vecka kommer ett barn få ta med sig sin favoritbok till förskolan. Vi kommer tillsammans läsa boken på vilan eller vid samlingstillfälle. Tillsammans får barnen reflektera och diskutera om bokens innehåll, barnen ges också möjlighet att koppla det lästa till egna erfarenheter och upplevelser.

 Vi drar lott om vem som ska få ta med en bok hem. Barnet får då hänga upp "Veckans boktips"-bilden på sin hylla, för att påminnas om att ta med en bok.

Vi kopierar bokens framsida och hänger upp den på väggen under rubriken "Veckans boktips". Barnen får tillsammans recensera boken och en kort sammanfattning av detta kommer att skrivas under boken.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: