Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 3 Geometri

Skapad 2015-11-19 19:51 i Västerås Stad
Vi arbetar med geometriska figurer, area och omkrets.
Grundskola 6 Matematik
Vad betyder geometri? Hur kan man räkna ut storleken på ett område? Vad menas med area och omkrets? Vilka olika geometriska objekt finns det? Vad är symmetri?Bland annat det ska du få lära dig i detta kapitel.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna
-mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriskafigurer                                 
-räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar                                        
-använda de vanligaste enheterna för area
-känna till de grundläggande egenskaperna för polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock
-veta vad som menas med symmetri

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att 
-delta i gemensamma genomgångar
-öva problemlösningsstrategier
-arbeta självständigt i boken                                       
-göra en symmetrisk bild
-räkna tillsammans utvalda uppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Dessa förmågor kommer att bedömas:              
                                                                  
-din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner 
inom området geometri under pararbete och genomgångar
-dina val av lämpliga metoder vid beräkning av omkrets och
area                                                                                                                                                                                                                                                                            
-dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar 
-hur väl du kan beskriva de grundläggande egenskaperna för de olika geometriska objekten 
-hur väl du kan göra en symmetrisk bild
                                           

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
-delta i matematiska diskussioner och samtal
-göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
-mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer 
-göra en symmetrisk bild
-visa dina kunskaper på en diagnos och ett prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

A
C
E
F
Samtala och argumentera
  • Ma
  • Ma
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivån för E ännu inte nådd.
Värdera metoder
  • Ma
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett väl fungerande sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivån för E ännu inte nådd.
Beräkningar
  • Ma
  • Ma  4-6
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga och effektiva metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag i huvudsak fungerande metoder i mina skriftliga redovisningar.
Nivån för E ännu inte nådd.
Geometriska objekt
  • Ma  4-6
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag välutvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag utvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna för jag enkla resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Nivån för E ännu inte nådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: