Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Färger TS

Skapad 2015-11-22 15:19 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Ett tema inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Temat handlar om färgerna och syftar till att öka elevers kunskaper om olika färger, hur vi känner igen, benämner och tecknar de olika färgerna.
Grundsärskola F – 1 Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med tema Färger för att vi ska få lära oss om färgbegreppet. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om färger samt vilka tecken vi kan använda för att benämna dem.

Innehåll

Syfte med Tema Färger

Vi arbetar med Tema färger för att du ska få lära dig känna igen olika färger, sortera och benämna dem med ord och/eller tecken

Det är bra för dig att lära dig vilka ord och tecken du kan använda när du pratar om färger. 

Centralt innehåll i temat Färger

Du ska få lära dig om dina olika färger...

 • hur vi känner igen dem dem
 • hur vi sorterar dem
 • hur vi benämner dem med ord och/eller tecken

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om färgerna ska vi:

 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer om färger
 • sjunga och göra rörelselekar
 • måla med olika typer av färg
 • arbeta med begreppspåsar och olika färgspel

Så här kan du visa dina grundläggande kunskaper om färger

 När vi pratar om färger kan du:

 • peka på färger som vi nämner 
 • vara med när vi läser och pratar om färger  
 • delta i olika sorteringsövningar och spel och tex lägga "lika på lika"
 • visa att du känner igen färgerna vi pratar om

Så här kan du visa dina fördjupade kunskaper om färger

När vi pratar om färger kan du: 

 • själv berätta vad några av färgerna heter
 • själv känna igen och sortera dem (ex att olika nyanser av blå färg är ändå blå).
 • själv prata om och använda flera ord och/eller tecken som har med färgerna att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: