Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2015-11-23 11:05 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi Biologi

Vi ska ge oss ut på en fantasiresa genom vårt land, Sverige! Ni kommer att få lära er mer om hur det ser ut i olika delar av vårt långa land, var människor bor och varför, hur människor livnär sig på olika platser samt en hel del om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

SYFTE

Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna på att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna på din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att utforska och jämföra olika platser, områden eller levnadsvillkor i Sverige

 FÖRSTÅ BEGREPP - t ex longitud, latitud, natur- och kulturlandskap samt andra geografiska begrepp

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och redogöra

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

MÅL

Målen med arbetsområdet är att du:

 • kan förstå och använda kartor och andra källor för att söka kunskap.
 • får kunskap om Sveriges landskap, namn och läge samt viktiga orter, berg och vatten.
 • kan beskriva utmärkande drag i de olika natur- och kulturlandskapen i Sverige.
 • kan jämföra var och hur människor lever på olika platser i vårt land.
 • kan använda och förklara olika nya geografiska ord och begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

ARBETSSÄTT

Du kommer att få: 

 • arbeta med kartan i ett arbetshäfte.
 • titta på film.
 • spela interaktiva spel.
 • lyssna på när Christina berättar.
 • leta efter fakta tillsammans med andra och på egen hand i böcker, i atlasen och på internet.
 • diskutera olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • öva på olika ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och prata om geografi.
 • samla all din fakta i en egentillverkad bok.
 • redovisa på valfritt sätt i slutet av arbetsperioden.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma dig enligt matrisen.

 

 

 

Matriser

Bi Ge
Matris Sverige

-->
-->
-->
Mål
Kartor och andra källor
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt.
Mål
Sveriges namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med viss säkerhet.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med relativt god säkerhet.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det med god säkerhet.
Mål
Natur- och kulturlandskapen i Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Mål
Geografiska ord och begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: