👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska 2017

Skapad 2015-11-24 10:02 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Läsning är nyckeln till ökad läsförståelse. Vi kommer att arbeta med olika typer av texter alla samlade i antologin "Svenska texter"
Grundskola 8 – 9 Svenska
Jobba individuellt (om det inte står annat) med nedanstående texter (enligt anvisningar). Skriv svaren i skrivhäftet eller i din I-pad. Du får gärna diskutera med bänkkamraterna, men med låg volym. Vi kommer då och då att ta upp dessa frågor gemensamt och prata om/diskutera era olika svar. Vi jobbar med olika texter i klass respektive färggrupp (klass om inget annat står-se nedan). Texterna är indelade i olika teman som du kan se här nedanför. Lycka till! /Atanas

Innehåll

Genomförande

Uppbrott

Vi arbetar med nedanstående texter från "Svenska texter"/Magasinet på lektionerna några veckor i början av höstterminen.

1. Läs utdraget ur "Utvandrarna" av Vilhelm Moberg, s 8-11. 

2. Arbeta med uppgift 2 på s 20 (ägna max 5 minuter åt detta).

3. Läs utdraget ur "Fucking Åmål" av Lukas Moodysson på s 16-18.

4. Gör uppgiften 11 på s 21.

5. Läs utdraget ur "Ronja rövardotter" av Astrid Lindgren på s 13-15.

6. Gör frågorna 9 och 10 på s 21

7. Gör fråga 17 på s 21.

 

Arbete

1. Läs utdraget ur "Sprängaren av Liza Marklund, s 36-38

2. Arbeta med uppgift 7-9 på s 40

3. Läs utdraget ur "Mina drömmars stad" (Tunga, långa vardagar) av Per Anders Fogelström på s 32-35.

4. Gör frågorna 1,2,3,5 och 6 på s 40.

 

Framtiden

1. Läs "Att vara barn om hundra år" av Tage Danielsson, s 86-87.

2. Gör uppgift 1 och 2 på s 94.

3. Läs "En levande själ" av PC Jersild och Kallocain av Karin Boye, s 88-91

4. Gör uppgifterna 3,5,9 och 10 på s 94-95.

 

Etik och moral

Färggrupp

1. Högläsning av "Att döda ett barn" (gemensamt) och lärarledd diskussion.

2. Läs "Balladen om briggen Blue Bird av Hull" av Evert Taube, s 128

3. Gör fråga 10 på s 137 och diskutera med bänkkamrat fråga 11.

Vi ska också lyssna på "Blue bird av Hull" med Joakim Thåström (gemensamt).

4. Läs "Världens gång" av Gustaf Fröding på s 129.

5. Arbeta två och två med uppgifterna 13 och 14 på s 137.

6. Läs utdrag ur "Trägudars land" av Jan Fridegård på s 130-133.

7. Jobba med frågorna 15 och 17 på s 137.

8. Läs "En död arbetarhustru" av Erik Lindorm på s 134-135.

9. Arbeta med frågorna 18 och 19 på s 137.

10. Läs dikterna "Två gånger död" och "Varning för hunden" av Stig Dagerman på s 127.

11. Gör frågorna 5, 7 och 8 på sidan 136. Skriv också  ner dina personliga tankar om dödsstraff.

12. Börja med novellen (se planering "Novell 2016")

Om döden

1.  Läs alla dikter på s 108-114. Välj en av dem och träna på att läsa den högt och vackert!

2. Gör frågorna 3,5,6,7,8,9,10 på s 122.

3. Läs "Storhostan" av Eyvind Johnson på s 115-116.

4. Gör frågorna 13 - 15 på s 123.

SYFTE OCH CENTRALT INNEHÅLL

Syfte

Eleven ges  förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll

Lässtrategier: urskilja budskap, teman

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och delar av världen

Språkliga drag

Olika genrer

Matriser

Sv
Läsförståelse svenska 2015/16

Ny aspekt
  • Gr lgr11

Sv
Läsförståelse svenska 2015/16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1