Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i klass 5 2015-2016

Skapad 2015-11-24 14:00 i Hällaryds skola Karlshamn
Här kan du läsa vad du ska träna och lära dig i engelska i klass 5.
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Här kan du skriva kopplingen till kursplanens syfte, eller direkt koppla genom genom "koppla-ikonen" i menyn ovan. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Du ska kunna (Konkretisering av mål)

 • Känna igen vanliga engelska ord och fraser inom teman och områden som handlar om vardagsliv och ligger dig nära.
 • Våga prata engelska inför gruppen och ha någon strategi för att göra dig förstådd när språket inte räcker till.
 • Använda enkla fraser och meningar för att berätta om något som är välkänt för dig.
 • Besvara och ställa enkla frågor inom kända områden.
 • Skriva korta enkla förståeliga texter och meddelanden på engelska. Läsa och förstå texter, dikter eller sånger som ingår i undervisningen.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner som används i undervisningen. Klara att, genom betydelsebärande ord och sammanhang, förstå det huvudsakliga innehållet i talad engelska, tex i film, och texter som används i undervisningen.

 

Arbetssätt / Undervisning

 • Vi gör övningar, lekar, intervjuer, dramaövningar etc där du får öva din förmåga att tala engelska.
 • Vi arbetar med materialet "What´s up", enskilt, parvis, grupp och i klass
 • Vi samtalar om kända ämnen, tex högtider, djur, i affären 
 • Vi tittar på filmavsnitt, diskuterar vad  vi sett, lär oss ord från film och arbetar vidare utifrån vad vi sett tillsammans
 • Vi lyssnar på hörövningar
 • Vi läser olika sorts texter, tex sagor, enkel faktatext, instruktion

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå den engelska som talas i klassrummet 
 • förstå texter, instruktioner och meddelanden
 • hitta och återge viss information i text eller tal
 • våga och försöka uttrycka dig på engelska för att vara med i samtal, berätta om något och svara på frågor
 • skriva enkla meddelanden, kortare texter, brev etc och använda dig av grammatiska regler du har lärt dig
 • använda dig av strategier för att förstå det du hör eller läser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: