Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Pedagogisk Planering Svärdsjöskolan 16/17

Skapad 2015-11-25 09:44 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9
...

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Här lägger du in de mål i LGR del 1 & 2 som ni kommer att ha med som en del av arbetet.
 •     
 •     
 •    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Här lägger du in de förmågor från kursplanerna som ni kommer jobba mot.
 •       
 •         

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Beskriv vad undervisningen kommer att handla om. Utgå från det centrala innehållet.
 •   
 •    

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Beskriv vilka arbetssätt som du tänker dig kommer att användas (kan förändras i måldialogen)
 •   
 •   
 •  

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Tydliggör vad som kommer bedömas. Vilka förmågor? Röd tråd mellan undervisning och bedömning.
 •   
 •   

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Prov? Muntlig redovisning? Skriftlig inlämning? (Kan justeras i måldialogen)
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? 
 • Vem kommer bedöma? En lärare eller flera?
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback?

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: