Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2015-11-25 20:18 i Eklandaskolan Mölndals Stad
I detta område ska vi fördjupa våra kunskaper om vatten och luft genom att använda kemins glasögon. Hur ser molekylerna ut som våra viktigaste kretslopp består av?
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvatten ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat?

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkreta mål

Du ska kunna:

* veta vad en vattenmolekyl består av

* känna till vattnets olika former

* kunna beskriva vattnets kretslopp

* veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

* kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån

* veta vad luft är

* veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att jobba med läromedlet Koll på No åk 4 kapitel 5

Vi kommer att se på filmer t.ex. Vatten -  en global utmaning och Struten - hur kan skräddare gå på vatten? och då träna på att ta anteckningar till filmer.

Vi kommer att diskutera och resonera kring informationen vi använder, elevernas tankar och frågor, samt undersökningarna vi gör.

Vi kommer att använda elevspel - vatten och luft

Vi kommer att göra undersökningar och experiment. Bl.a. smälta och koka vatten, testa vad som löser sig i vatten, rena vatten.

Vi arbetar i Natur och miljöboken - Naturen, djuren och miljön. Kapitlen som handlar om vatten och luft.

Använda Dino och concept cartoons - skolverkets bedömningsstöd.

 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Vatten och luft

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera, resonera, samtala
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Laboration
Analysera resultat Formulera hypoteser Göra iakttagelser
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fakta, samband
Begrepp: atom molekyl vattenmolekyl syre väte vattenånga grundvatten saltvatten sötvatten fostervatten luftfuktighet avdunsta/avdunstning fast form flytande form gasform frysa/stelning imma kondens/kondensera smälta lösningsmedel nederbörd förorenad filtrera reningsverk atmosfär växthusgas koldioxid kväve metan
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: