Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges natur år4

Skapad 2015-11-26 08:22 i Ljungskileskolan Uddevalla
Ett arbetsområde om Sveriges natur. Här arbetar vi med Sveriges olika naturtyper och de växter och djur som lever där. Sveriges sjöar och hur de påverkas.
Grundskola 4 Biologi

Ett arbetsområde om Sveriges natur. Här arbetar vi med Sveriges olika naturtyper och de växter och djur som lever där.

Våra svenska sjöar och hur de påverkas av människan

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Arbetet syftar till att eleverna ska skaffa sig de här kunskaperna och förmågorna:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Det centrala innehållet i vårt arbete kommer handla om de här områdena i Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Undervisningens innehåll: Hur?

Detta arbete om Sveriges natur är tänkt att sträcka sig över en treveckorsperiod. Vi kommer att arbeta med Sveriges olika naturtyper och det växt och djurliv som finns där.

Så här ser den planerade arbetsgången ut:

1. Skogen

2. Fjället

3. odlad mark

4. kusten

5. Väggplansch

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du ska i grova drag kunna:

hur Sverige delas in i olika naturtyper
vanliga växter i de olika naturtyperna
Vanliga djur i de olika naturtyperna

Bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom att:

 • att eleven kan berätta om Sveriges olika naturtyper, råvaror och produkter
 • att eleven kan berätta om olika växter och träd som växer i Sverige
 • muntliga samtal och diskussioner i klassen,
 • muntlig redovisning om sitt djur och
 • med den avslutande väggplanschen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: