Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska åk 7-9 (Ht15/Vt16)- Skönlitterära texter

Skapad 2015-11-26 12:25 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läs och läsförståelse av skönlitterära texter samt skrivande av berättande text
Grundskola 7 – 9 Modersmål
...

Innehåll

Avsnitt 1

Pedagogisk Planering i Portugisiska: årskurs 7-9  (Ht15)

Skönlitterära texter

VARFÖR?  

Mål: Du ska kunna läsa olika skönlitterära verk, tolka och jämföra dem, känna igen strukturen och viktiga författare från Brasilien, Portugal och Moçambique.

Koppling till Läroplan:       

Syfte                            

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Berättande texter och sakprosatexter

 •  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 •  Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Språkbruk

 •  Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 •  Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kultur och samhälle  

 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 •  Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

Avsnitt 2

VAD?  Det här ska du lära dig…

Uppgiftens innehåll:

 • Läsa olika berättelser och noveller
 • Kolla på video, lyssna på berättelser samt högläsning
 • Svara på tolkningsfrågor
 • Diskussioner om texterna struktur och uppbyggnad
 • Läsa en förklarande text om berättandetext struktur
 • Skriva korta biografier om olika kända författare från portugisiska talande länder
 • Skriva en novell/berättelse

 

HUR?   Så här ska vi arbeta…

Arbetssätt och material:

 • Läsa olika berättelser och noveller
 • Kolla på video, lyssna på berättelser samt utföra högläsning
 • Svara på tolkningsfrågor
 • Diskutera om texterna uttalade budskap och det som står mellan raderna
 • Diskutera om texterna struktur och uppbyggnad  i grupp med hjälp av ett arbetsblad
 • Diskutera om människors villkor, identitets- och livsfrågor
 • Läsa en förklarande text om berättandetext struktur
 • Skriva korta biografier om olika kända författare från portugisiska talande länder nämligen Portugal , Brasilien
 • Använda ordbok för ordförståelse
 • Skriva en novell/berättelse
 • Ge och få respons för sitt skriftligt  arbete samt bearbeta texten utifrån responsen
 • Använda av sig av en checklista för skriftliga texter

 

Arbetsperiod : minst  6  lektioner  à 60 minuter

Bedömning  - Det här ska du kunna …

Jag kommer att ge dig feedback kontinuerligt på lektionerna.

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • sammanfatta  texternas innehåll och återberätta med dina egna ord
 • hitta och hänvisa till  texten för att stärka dina argument
 • göra egna resonemang och delta i diskussioner i grupp
 • förklara textens struktur  och hänvisa till exempel från texterna
 • kommentera texternas uttalade budskap och det som står mellan raderna
 • använda grundläggande grammatiska regler och stavningsregler
 • använda interpunktion
 • använda ordbok för begreppsförståelse
 • ge och få respons samt bearbeta dina texter efter responsen
 • skriva en berättande text med hänsyn till textens karakteristiker och språk
 • variera språket i texten
 • skriva en kort biografi

 

E - nivå

C - nivå

A - nivå

 

Du   uttrycker dig muntligt så att andra förstår.

 

Du  sammanfattar  enkelt  en text  så att  budskapet  blir till en viss del klart.

 

Du   skriver  enkla texter med enkel  språkvariation.

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del .

 

Du kan ta upp ett enkelt ämne och kan delta i en diskussion med enkelt anpassad språk.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett ganska tydligt sätt så att andra förstår.

 

Du sammanfattar  en text så att budskapet blir  klart.

 

Du   skriver  relativit tydliga  texter med    relativt god språkvariation.

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra.

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion samt anpassa språket till motaggare relativt bra.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett tydligt  och säkert sätt så att andra förstår.

 

Du sammanfattar  en text så att budskapet blir mycket tydligt.

 

Du   skriver   tydliga texter med utvecklad  språkvariation

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  mycket bra .

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion  samt anpassa språket  till motaggare mycket bra .

 

 

Ansvarig lärare:

Lisa Rebeggiani   

Modersmålscentrum i  Lund

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: