Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2015-11-26 20:52 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 6 Matematik
...

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-6
  Geometri Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
 • Ma  1-6
  Geometri De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska mönster.
 • Ma  1-6
  Geometri Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
 • Ma  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Detta ska du lära dig

* Känna igen och kunna namnet på de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.

 

Detta ska vi arbeta med

 

 • Vi ska ha genomgångar.
 • Titta på korta filmer från Espresso och You tube.
 • vi ska mäta sträckor och sidor på olika geometriska objekt.
 • vi ska träna på att avbilda geomteriska objekt och rita sträckor
 • Jämföra och beskriva skillnader på olika geometriska objekt..
 • vi ska mäta och beräkna omkrets och area på föremål och områden. Både ute och inne.
 • Samla matteord och begrepp i en kommunikationskarta om geometri.
 • Vi ska arbeta med arbetsblad och datorprogram.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
 • Ma  E 6
  Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
 • Ma  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • Ma  C 6
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
 • Ma  C 6
  Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
 • Ma  C 6
  Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
 • Ma  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • Ma  A 6
  Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
 • Ma  A 6
  Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
 • Ma  A 6
  Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
 • Ma  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Detta bedöms

Jag bedömer hur du kan:

 • Känna igen och namnge geometriska objekt. (målbild 1, kunskapskrav 2,4)
 • lägga egna och avläsa andras enkla geometriska mönster.( mål 2, krav 2)
 • Bedöma rimligheten i dina och dina klasskamraters olika lösningar när vi mäter sträckor.  (målbild 3, kunskapskrav 3) .
 • Använda ord, begrepp och symboler när du arbetar på lektionerna och när du utvärderar till exempel i lärloggen (målb 4, kunskapskrav 4).

Uppgifter

 • Vi provar att göra en uppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: