Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego Education Vetenskap & Teknologi åk 3

Skapad 2015-11-29 19:23 i Grycksboskolan Falun
Vi arbetar med Lego Education Vetenskap & Teknologi
Grundskola 3 Fysik Matematik Teknik
Vad är teknik?

Hur länge har människan använt teknik?

Vi börjar med att lära oss om de enkla maskinerna med hjälp av lego!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda begrepp som hör till både matematik, fysik och teknik
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar i fysik och teknik
 • se vilka tekniska lösningar vi kan använda för att lösa problem som kan uppstå
 • beskriva och förklara fysikaliska samband

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Konkretisering av mål

Du kommer att arbeta med följande:

 • kreativt tänkande för att förklara hur saker och ting fungerar
 • förstå samband mellan orsak och verkan
 • konstruera och tillverka föremål som uppfyller givna kriterier
 • testa idéer med hjälp av resultat från iakttagelser och mätningar
 • ställa frågor som kan undersökas vetenskapligt
 • reflektera över hur man kan finna svar på frågeställningar och försöka komma på nya möjligheter
 • fundera över vad som kan hända eller prova saker praktiskt
 • göra opartiska tester genom att ändra enstaka faktorer och sedan observera eller mäta resultat
 • göra systematiska observationer och mätningar
 • presentera data med exempelvis teckningar, ritningar, tabeller, stapeldiagram och linjediagram
 • bestämma om slutsatserna överensstämmer med hypoteserna och om det går att ställa fler hypoteser 
 • granska arbetet och beskriva dess betydelse och begränsningar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Arbetssätt

Vi arbetar med Lego Education Vetenskap & Teknologi. Vi börjar med en gemensam introduktion då vi går igenom första uppgiften och hur vi ska följa bygginstruktionerna.

Du kommer sedan att få arbeta med en kamrat och följa instruktioner i ett häfte där det står vad ni ska göra och vilka bygginstruktioner ni ska följa för att bygga olika tekniska lösningar.

Vi börjar med att lära oss hur de olika enkla maskinerna fungerar och fortsätter sedan med att bygga mer komplicerade konstruktioner. 

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter hur du

 • visar att du kan följa instruktioner
 • använder materielet på ett ändamålsenligt sätt
 • visar att du förstår syftet med de tekniska lösningar vi arbetar med
 • dokumenterar ditt arbete 

 

Matriser

Fy Ma Tk
Teknik år 1-3

Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Du kan ge exempel på enkla tekniska lösningar som du känner till.
Konstruera
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Bidra till arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentera
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
Resonemang kring utveckling
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: