Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering ht 2015 vt 2016

Skapad 2015-11-30 09:37 i Äppelgårdens förskola Ale
Energi
Förskola

Projekt Äppelgårdens förskola är med i ett projekt som heter 50/50. Det innebär att vi på förskolan ska spara energi, samt att barnen ska bli medvetna om hållbar utveckling.

Innehåll

Mål

I vårt arbete med energiprojektet kommer vi att arbeta med alla delar i förskolans läroplan. Det innebär att vi i den pedagogiska verksamheten också arbetar med Normer och värden, Utveckling och lärande, barns inflytande samt förskola och hem. Det gör vi för att lärandet ska bilda en helhet.

 
 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Omformulering av läroplansmål

 

Vi strävar efter att barnen ska få ökad förståelse om energi samt hur man kan spara energi.

Vi strävar efter att barnen ska ha reellt inflytande över den pedagogiska verksamheten.

Vi strävar mot att barnen och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan och med oss personal.

Genom vårt digitala verktyg får vårdnadshavare information och inflytande

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På förskolan  startade vi upp vårt gemensamma arbete 50/50 genom ett besök från "Planeträddarna". Utifrån det besöket blev barnen intresserade av olika energikällor. I samtal med barnen gällande energifrågor har funderingar och tankar kommit fram om energikällan VIND. En fundering var: Hur kommer vinden in i sladdarna? Den här frågan blev många av barnen intresserade av. Vi i personalgruppen valde då att tillsammans med barnen undersöka det här. Vi pedagoger utgår från barnens intresse, tankar och funderingar i den pedagogiska verksamheten. Det gör att våra arbetsmetoder ändras hela tiden utifrån vad barnen undrar över och hur de vill inhämta kunskap.

I samtal med barnen så har ett önskemål varit att åka och titta på ett vindkraftverk. De skrev då ett brev till Agneta och önskade pengar. Vi fick pengar och åkte på utflykt för att titta på vindkraftverket på Gårdstensberget.

Efter utflykten bjöd vi in de yngre barnen för att redovisa våra upplevelser för dem.

Vissa barn har börjat skapa det landskap och vindkraftverk som vi besökte.

Vi har fått en önskan från de yngre barnen på avdelningen Lövet. Frågan de ställde var om barnen på Skalet vill bygga ett vindkraftverk för att ställa på de yngre barnens utegård. Barnen på Skalet åtog sig det här uppdraget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Utifrån våra mål så anser vi att barnen har fått en ökad förståelse kring vad energi är, samt hur man kan spara energi. I samtal med barnen om energi frågor så hör vi vad de har fått förståelse kring. De vet att man sparar energi genom att släcka lampor. De vet också att det finns något som heter vindkraftverk och att vindkraftverket ger ström.

Vi försöker så långt det är möjligt att låta barnen ha ett inflytande över verksamheten i förskolan samt att ha ett reellt inflytande över sina egna läroprocesser. Barnens egna tankar, funderingar och upplevelser ligger till grund för arbetet med projektet.

Utifrån de utvecklingssamtal som vi har haft med våra vårdnadshavare så upplever vi att de känner sig trygga med oss personal på förskolan. Vi upplever att barnen är trygga med oss personal på Skalet. Vi upplever det eftersom barnen vågar fråga oss om olika saker som de funderar över. De vågar också argumentera för de åsikter som de har. Vi har också medvetet arbetat med att vara väldigt nära barnen i den pedagogiska verksamheten vilket också har hjälpt barnen att känna trygghet tillsammans med oss personal på förskolan.

Vi tycker väl att föräldrar har fått mer information från förskolan genom vårt digitala verktyg UNIKUM. Dock har vi inte varit lika bra på att informera alla vårdnadshavare att de har en möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten genom UNIKUM eller att de också kan vara delaktiga i utvärderingen av vår verksamhet.

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: