Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi Babblar på Masken

Skapad 2015-11-30 20:20 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Babblarnas namn bygger på de tidiga språkljuden. Vi har märkt att barnens intresse för språkljud har ökat med hjälp av Babblarna.
Förskola
Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling.

- Doddo den blåa babbeln som tycker om att duscha

- Diddi den rosa babbeln som tycker om att diska

- Bibbi den gula babbeln som tycker om att bygga

- Babba den bruna babbeln som tycker om att bada

- Bobbo den röda babbeln som tycker om att bolla

- Dadda den gröna babbeln som tycker om att dansa

Babblarnas namn och deras sätt att prata på är uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk.

Babblarna gör det lätt att koppla vidare till många olika ämnen ex. färg och form eftersom varje babbel har en speciell form och en speciell färg. Det finns möjligheter att ta in dem i princip i allt man gör.

Innehåll

Mål

Att alla barn ska få möjlighet att:

Utveckla sin munmotorik för att lättare kunna forma språkljud

Utveckla sitt språk på ett roligt och inspirerande sätt

 

Aktivitet

 Vi började med att introducera Babbelsångerna som finns på nätet.

Vi använder oss av en sångskiva med Babblarna, vi dansar till sångerna

Vi har Babbelfigurer som bor i en liten påse som tas fram vid olika tillfällen, på pedagogernas eller barnens initiativ.

Vi läser böcker om Babblarna

 

 

Styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: