Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading and writing

Skapad 2015-11-30 20:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Engelska
Now is your chance.....to read an English book! Would you recommend it?

Innehåll

Syfte

 • Genom att läsa olika typer av texter och diskutera och tolka dem, ökar du din förståelse för hur du själv ska skriva en bra text.
 • Genom att diskutera formfrågor – t.ex, hur skriver jag en bra inledning, varför ska jag göra styckeindelningar, hur tillämpar jag grammatiken, vad är "linking words" – stärker du din medvetenhet om hur du ska skriva.
 • Genom att låta en kamrat läsa och ge respons på det du skriver, "peer assessment"/"critique groups", vänjer du dig vid att skriva för – och bli läst av – fler än läraren. 

Arbetsgång/Innehåll

 

 •  Läsning av minst en bok, kanske läser du två korta böcker. (arbetet avslutas ca vecka 5-6)
 • Boksamtal -  i mindre grupp samtalar om vad din bok handlar om
 • Bokrecension - vi läser recensioner, plockar ut bra ord/uttryck och tittar gemensamt på olika recensioner innan det är dags för dig att skriva din egen
 • vi tar också upp olika grammatiska moment som är bra att tänka på (hur man t ex böjer adjektiv- komparation)
 •  Läxa i form av läsning/ord/fraser (gemensamma eller individuella)

 

 

Redovisning/Feedback/bedömning

 • Skriftlig bokrecension - på denna kommer du få feedback för att du skall kunna utveckla ditt språk och dina texter. 

Reflektion

Att bli en bättre skribent kräver att man också läser många texter. På vilket sätt tror du att ditt skrivande utvecklats genom det du har läst? Försök att ge exempel.(skriv ditt svar under planeringen)

Uppgifter

 • Review

 • Review

Matriser

En
Utvecklingsmatris Skriftlig förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
- ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå, även av en engelskspråkig person.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få stavfel.
Texten har inga eller enstaka stavfel.
Grammatik
En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få grammatikfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller få grammatikfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: