Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens myter - evigt aktuella berättelser 7:2

Skapad 2015-12-01 08:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Antikens myter blir moderna teaterpjäser.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, hjältar och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara.

Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på!

Innehåll

Innehåll och redovisning

I samband med att vi läser antiken i historia, fördjupar vi oss i den grekiska mytologin. Detta gör vi genom diskussioner, ordförståelse, drama, filmsekvenser samt gemensam och individuell läsning av gudavärlden och myterna. Du kommer att få ut en individuell uppgift som görs enskilt.

Som slutprodukt delas ni in i mindre grupper. Varje grupp kommer att välja en myt att arbeta utifrån. Er uppgift är sedan att skriva om denna myt till moderna tider - och dramatisera detta i en teaterpjäs som spelar upp för kamraterna.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och tolka texter, utöka ditt ordförråd, samt träna dig på att redovisa inför grupp. Det är även en träning i samarbete då du både måste ge och ta i gruppen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning

Se MATRIS nedan. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser

Sv
Antikens myter - evigt aktuella berättelser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka & resonera om budskap
Förmågan att tolka det du har läst. Du visar detta i en individuell uppgift.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Framförande
Förmågan att förbereda och genomföra muntliga presentationer, i detta fall teater i grupp.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtala
Förmågan att samtala (diskutera, ställa frågor, fördela ordet). Du visar denna förmåga i diskussioner och samtal under lektionstid.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: