Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige och EU 2018

Skapad 2015-12-01 12:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Planering och bedömningsmatris för "Så styrs Sverige och EU". Vi undersöker hur en demokrati som Sverige fungerar och jämför den med EU.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Innehåll

Så styrs Sverige och EU

När vi arbetar med "Så styrs Sverige och EU" kommer du att utveckla kunskaper om demokrati, hur Sveriges riksdag och regering arbetar samt kunna jämföra med EU. Arbetet med området "Så styrs Sverige och EU" kommer att avslutas med ett kunskapstest i form av ett skriftligt prov. Arbetsområdet kommer att avhandlas genom föreläsningar, diskussioner, instuderingsuppgifter samt egen inläsning av utvalt stoff i arbetsboken s174-181, 184-185, 190-197, 200-201, 204-217 samt 221-228

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla ditt demokratiska sinnelag och inse, efter jämförelse med diktatur, att demokrati inte är något givet utan man får kämpa för det. Du ska också få kännedom om politiska arbetet i en demokrati och hur man som medborgare kan deltaga aktivt.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att jämföra demokrati med diktatur för att finna vad som skiljer de olika maktsystemen åt. Många av er har varit med när era föräldrar har varit och röstat i de olika valen tex riksdagsval. För att öka er förståelse över vad era föräldrar och andra vuxna röstar på i vallokalen så kommer ni att få en bakgrund till de olika politiska partierna som är representerade i riksdagen 2018 och ni kommer att ta del av valda delar av den politik som partierna driver. Vi kommer att arbeta med riksdagen och regeringen för att ni ska förstå vilka olika uppgifter de har. Det finns flera olika modeller av demokrati och för att ni ska ha lättare för att förstå det kommer vi att jämföra Sverige med EU men även med andra stater.

Hur?

För att skapa förförståelse så ska ni titta och lyssna på olika youtube-klipp dagen innan lektionen. Vi kommer att läsa i faktaboken om demokrati och diktatur samt göra övningar för att finna ut vad som skiljer de åt. Ni kommer att arbeta med våra riksdagspartiers hemsidor för att ta del av deras politik. Här finns övningar för att se likheter men även skillnader mellan de olika partierna. Arbetet är i stort baserat på att läsa texter samt diskutera och debattera innehållet i dessa texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap kunskapskrav åk 7-9 "Så styrs Sverige och EU"

E
C
A
1
Hur Sverige och EU styrs.
Eleven har grundläggande kunskaper om hur Sverige och EU styrs.
Eleven har goda kunskaper om hur Sverige och EU styrs.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur Sverige och EU styrs.
2
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer tex val, partier, riksdagen och regeringen är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband mellan och inom dem.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer tex val, partier, riksdagen och regeringen är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan och inom dem.
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer tex val, partier, riksdagen och regeringen är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband mellan och inom dem.
3
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda några begrepp men också modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda flera begrepp men också modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda många begrepp men också modeller på ett väl fungerande sätt.
4
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
5
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: