Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2015-12-01 14:11 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi arbetar med läromedlet Magic 3 och lyssnar på enkla engelska kortfilmer. Vi sjunger, samtalar,skriver och lyssnar.
Grundskola 3 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Detta är gemensamt för alla språkämnen. Med tilltro till sin egen förmåga att kommunicera på engelska kan eleverna möta nya människor och platser och lämna invanda språkliga miljöer. Genom interkulturella erfarenheter och möten utvecklas kunskaper om vad som är accepterade koder och värderingar i andra kulturer. Detta leder på sikt till tolerans och förståelse för andra kulturer och en interkulturell medvetenhet.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

En
Engelska år 3

Du kan utföra enkla uppmaningar t.ex. go to the door. stand up, go to page 25, close your book, please. Du kan förstå enkla uppmaningar på skyltar eller i reklam.
På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Lyssna och läsa
  • En  1-3
Du kan med hjälp utföra enkla uppmaningar t.ex. go to the door. stand up, go to page 25, close your book, please. Du kan förstå mycket enkla uppmaningar på skyltar eller i reklam.
Du kan utföra enkla uppmaningar t.ex. go to the door. stand up, go to page 25, close your book, please. Du kan förstå enkla uppmaningar på skyltar eller i reklam.
Du kan utföra uppmaningar självständigt t.ex. go to the door, stand up, go to page 25, close your book, please. Du kan förstå många uppmaningar på skyltar eller i reklam.

Du kan med läsa enkla meningar och dialoger med internation. Du kan enkla ord och fraser, t. .ex. siffror. färger. dagar. frågeord och familjeord.
På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Lyssna och läsa
  • En  1-3
Du kan med vuxenstöd läsa enkla meningar och dialoger med internation. Du kan enstaka ord och fraser, t. .ex. siffror. färger. dagar. frågeord och familjeord.
Du kan med läsa enkla meningar och dialoger med internation. Du kan enkla ord och fraser, t. .ex. siffror. färger. dagar. frågeord och familjeord.
Du kan med läsa många meningar och dialoger med mycket god internation. Du kan många ord och fraser, t. .ex. siffror. färger. dagar. frågeord och familjeord.

Du förstår enkel talad engelska i de kortfilmer vi tittar på. Du har en uppfattning om vad kortfilmen handlat om.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Lyssna och läsa.
  • En  1-3
Du förstår delar av den enkelt talade engelska i de kortfilmer vi tittar på. Du har en viss uppfattning om vad kortfilmen handlat om.
Du förstår enkel talad engelska i de kortfilmer vi tittar på. Du har en uppfattning om vad kortfilmen handlat om.
Du förstår den talade engelskan tydligt i de kortfilmer vi tittar på. Du har en mycket god uppfattning om vad kortfilmen handlat om.

Du kan samtala i enkla dialoger. T.ex What´s your name? How old are you? Do you like to play?
På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Tala, skriva och samtala.
  • En  1-3
Du kan delvis samtala i enkla dialoger. T.ex What´s your name? How old are you? Do you like to play?
Du kan samtala i enkla dialoger. T.ex What´s your name? How old are you? Do you like to play?
Du kan samtala i flera olika dialoger. T.ex What´s your name? How old are you? Do you like to play?

Du deltar aktivt när vi sjunger på engelska. Du deltar gärna i när vi dramtiserar våra engelska texter.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Tala, skriva och samtalar.
  • En  1-3
Du deltar delvis när vi sjunger på engelska. Du deltar delvis när vi dramtiserar våra engelska texter.
Du deltar aktivt när vi sjunger på engelska. Du deltar gärna i när vi dramtiserar våra engelska texter.
Du deltar mycket aktivt när vi sjunger på engelska. Du deltar självständigt och gärna i när vi dramatiserar våra engelska texter. Du tar egna initiativ och ger förslag.

Du kan göra en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Du visar detta muntligt eller skriftligt.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Tala, skriva och samtala.
  • En  1-3
Du kan med mycket stöd göra en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Du visar detta muntligt eller skriftligt.
Du kan göra en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Du visar detta muntligt eller skriftligt.
Du kan göra en mycket utförlig och självständig presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Du visar detta muntligt och skriftligt på ett säkert och utförligt sätt.

Du kan ge exempel på olika länder som det pratas engelska i. Du kan ge exempel på olika högtider som firas i engelsktalade länder.

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Kommunaktionens innehåll
  • En  1-3
Du kan ge något exempel på något land som det pratas engelska i. Du kan ge något exempel på någon högtider som firas i engelsktalade länder.
Du kan ge exempel på olika länder som det pratas engelska i. Du kan ge exempel på olika högtider som firas i engelsktalade länder.
Du kan ge flera exempel på olika länder som det pratas engelska i. Du kan ge många exempel på olika högtider som firas i engelsktalade länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: