Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Demokrati (ÅR 5), HT-15

Skapad 2015-12-01 22:43 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vem bestämmer i Sverige? Hur går det till när man röstar och vilka partier finns det att rösta på? Hur gör man för att påverka och visa vad man tycker?
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Vem bestämmer i Sverige? Hur går det till när man röstar och vilka partier finns det att rösta på? Hur gör man för att påverka och visa vad man tycker?

Innehåll

Mål

Mål för arbetsområdet:

- Förstå vad demokrati innebär och hur demokratiska beslut fattas

- Kunna namnen på de politiska partier som finns representerade i riksdagen.
- Kunna göra jämförelser och hitta likheter mellan de olika partiernas politik. 
- Kunna ord och begrepp som knyter an till arbetsområdet
- Veta hur man kan göra om man vill visa vad man tycker eller påverka

- Känna till skillnaden mellan demokrati och diktatur

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetets innehåll

- Eleverna ska lära sig om demokrati och hur Sverige styrs.

- Eleverna ska känna till skillnaden mellan representativ och direkt demokrati.

- Eleverna ska få nya kunskaper om hur politiska val går till och lära sig mer om olika politiska partier i vårt land.

- Eleverna ska kunna jämföra och diskutera om hur andra länder styrs och vad diktatur är för något. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi utgår från läroboken PULS samhällskunskap, pratar om vad demokrati handlar om och hur det ser ut i Sverige, men även andra länder runtom i världen. 

Vi ser på avsnitt ur serien "Dröm om demokrati" på UR.se och diskuterar vad vi har lärt oss. Vi pratar om nya händelser i världen och varför demokrati är grunden i vårt land. Hur skulle det se ut utan demokrati i Sverige? 

Arbetsområdet avslutas med att eleverna får bilda egna partier, skapa ett eget partiprogram och vi anordnar ett val i klassen där eleverna får rösta.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång.
Bedömningsmatris ifylles efter vi avslutat hela arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Reflektion

Vad har du lärt dig om demokrati?
Vad har du tyckt varit intressant?
Vad tycker du om våra olika arbetssätt?
Hur har det gått för dig i det här arbetsområdet?
Vad skulle du behöva förbättra?
Vad är du nöjd med?

 

Matriser

Sh
SO: Demokrati år 4-6

SO: Demokrati

Demokrati
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Har kunskaper om demokrati och diktatur.
 • Gr lgr11
Du har visat grundläggande kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat goda kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat mycket goda kunskaper om vad demokrati innebär
Kunskaper
Har kunskaper om svensk politik.
 • Gr lgr11
Du har visat grundläggande kunskaper om svensk politik
Du har visat goda kunskaper om svensk politik
Du har visat mycket goda kunskaper om svensk politik
Jämförelser
Kan göra jämförelser, hitta likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna.
 • Gr lgr11
Du har visat att du kan göra enkla jämförelser och hitta någon likhet och skillnad mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra väl utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Ord och begrepp
Kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
 • Gr lgr11
Du har visat att du till viss del kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med god säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Resonera
Föra resonemang om olika frågor inom arbetsområdet
 • Gr lgr11
Du har visat att du kan föra enkla resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra väl utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: