Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2015-12-01 22:57 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna de begrepp och metoder som behövs för att lösa problem och resonera kring geometri.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om: geometriska figurer, skala, vinklar, area och formler.

Genomförande

Arbetsområdet startar v 51 och pågår till v 6
Vi kommer att arbeta med uppdrag och uppgifter i Uppdrag Matte 7. Vi kommer också att träna på att resonera kring olika matematiska problem.

Redovisning

Du visar dina kunskaper på lektioner och vid övningar, samt vid två avslutande test. Ett skriftligt och ett muntligt.

Elevinflytande

Inför de olika momenten i arbetsområdet ges du möjlighet att repetera dina förkunskaper. Du får också möjlighet att ge påverka hur vi ska organisera arbetet rent tidsmässigt, genom att önska korta eller långa arbetspass. Vidare får du möjlighet att arbeta med uppgifter på en nivå som du tycker känns utvecklande för just dig (bas/djup/spets).

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: