Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul på Storken!

Skapad 2015-12-02 13:22 i Nolbäckens förskola Ale
Planering för julen 2015
Förskola

Så här firar vi jul på Storken!

Innehåll

Mål


Vi vill fånga barnens intresse och lust för våra traditioner.

Skapa glädje och gemenskap i gruppen.


 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Uppföljning

Genomförande/Arbetsmetoder

Advent

 • Tända ljuslyktan vid sångsamlingen.
 • Adventsljus i fönstret i lekhallen.

Lucia

 • Vi sjunger våra traditionella luciasånger
 • Vi firar Lucia tillsammans med Ugglebarnen.

Julpyssel

 • Alla barn blir erbjudna att göra ett litet julpyssel.

Jullunch/firande

 • Vi dansar runt granen
 • Äter traditionell julmat

Tjugondedag Knut

 • Vi dansar ut julen
 • Städar bort julen

Utvärdering

Vi sjöng våra julsånger varje dag och använde oss av bilder och rekvisita. Barnen blev väl förtrogna med våra vanligaste julsånger. Några dagar före jul framförde vi( Maria och Siv ) med hjälp av barnen sångerna som en teater. Detta skapade en glädje och gemenskap  på Storken. Att bli inbjudna till Ugglan att fira Lucia och lyssna och se när de stora barnen underhöll oss, gav ytterligare en dimension till våra sånger.

Julpyssel fanns tillgängligt flera dagar så alla som ville fick möjlighet att vara kreativa. Vi pyntade vår julgran tillsammans och åt Lindas goda julmat vid långbord.

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: