Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad år 6 VT-16

Skapad 2015-12-03 13:12 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Du ska som elev lära dig att sy ett eget klädesplagg
Grundskola 6 Slöjd

I textilslöjden i år 6 kommer du att lära dig klädsömnad. Du får välja själv vilken typ av klädesplagg du vill sy. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av hur man går tillväga.

Innehåll

Presentation

I textilslöjden i år 6 kommer du att lära dig klädsömnad. Du får välja själv vilken typ av klädesplagg du vill sy. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av hur man går tillväga.

 • I det här arbetsområdet får du  möjlighet att ta vara på och utveckla de kunskaper du fått i tidigare årskurser. Du får möjlighet att utveckla både din ämnesspecifika förmåga, såväl som din förmåga att ta ansvar och samarbeta.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Förmågor och mål för arbetet

Ämnesspecifika förmågor:
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Kommunikation:
Ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Reflektion:
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kreativitet:
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

   

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Undervisning

Hur arbetet ska genomföras.

 • Vi börjar terminen med att få kunskap om skillnaden mellan vävda tyger och trikåtyger.
 • Du får lära dig hur man syr i respektive tyg genom att göra fyra olika arbetsprover.
 • Vi har genomgång av mönsterritning.  
 • Vi har genomgång av mönsterutlägg och tillklippning.
 • Du börjar ditt arbete genom att göra en skiss av det klädesplagg du vill sy.
 • Du väljer mönster och tyg.
 • Du syr ditt klädesplagg med hjälp av skriftliga och muntliga instruktioner.
 • Du utvärderar och dokumenterar ditt arbete.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. 
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • utveckla idéer
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • ta ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  C 6
  Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  C 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  C 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
 • Sl  C 6
  Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
 • Sl  C 6
  Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  C 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav år 6 2015

>>>
.
>>>
>>>
>>>
>>>
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på et säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till mina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Jag kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM JAG SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR JAG TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Jag kan ge ENKLA omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge UTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: