👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning HT-2017

Skapad 2015-12-09 10:32 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Att kunna simma och livrädda är livsviktigt och kan rädda både ditt eget liv men också andras liv!!

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i momentet simning är att du ska lära dig och visa att du kan:

 • Simma 200 m varav 50 m i ryggläge
 • Grunderna för livräddning genom olika övningar (dyka efter docka, bogsera en kamrat m.m)
 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (t.ex. vattengympa eller lekar i vatten)
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten (HLR, pricipen för "förlängda armen" m.m)

Centralt innehåll

I det centrala innehållet listas de obligatoriska innehållet som ska behandlas i undervisningen

 • Olika simsätt i mag- och ryggläge
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
 • Badvett och säkerhet vid vatten och hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap , enligt principen för förlängda armen.

Konkreta mål

Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på att:

 • Simma bröst- och ryggsim
 • Leka i vatten

Bedömning

Bedömningen i momentet simning är en viktig del i ditt samlade betyg i ämnet Idrott & Hälsa. Simning är ett av kunskapskraven i Idrott & Hälsa för att uppnå minst betyget E i slutet av åk 9 (Lgr11). Det betyder att elever som inte visat sina kunskaper eller som inte klarat av kunskapskraven i simmomentet, inte heller kan få något betyg i ämnet Idrott & Hälsa då underlag i simmomentet saknas, även om eleven uppnår övriga kunskapskrav i ämnet idrott. Vi kommer att bedöma utifrån följande fyra punkter:

 • Eleven (du) kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
 • Eleven (du) kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget
 • Eleven (du) kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
 • Eleven (du) förstår innebörden av badvett och tillämpar detta vid ditt besök i simhallen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris simning & livräddning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Simning:
(Obligatoriskt 200 m varav 50 m ryggsim)
Jag kan simma 200m varav 50 m ryggsim
Dykning
Jag klarar av att dyka efter docka samt "upptagning" av kamrat ur vatten men behöver öva mer
Jag klarar av att dyka efter docka samt "upptagning" av kamrat ur vatten.
Jag kan och känner mig säker att dyka ner efter docka samt vid "upptagning" ur vatten och har mycket god teknik. Jag genomför livräddningens alla moment med god säkerhet och förmåga
Badvett/ Säkerhet
Jag följer reglerna för badvett och tar ansvar för min och andras säkerhet.
Jag förstår och följer reglerna för badvett och tar ansvar för min och andras säkerhet.
Jag förstår och följer reglerna för badvett och tar ansvar för min och andras säkerhet.