Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6

Skapad 2015-12-10 09:15 i Simrislundsskolan Simrishamn
Bilder har en stor betydelse för hur vi tänker, lär, upplever om oss själva och omvärlden. Bilder kan informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder lär vi oss att utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga. Bildanalys lär oss att betrakta, tolka och samtala kring bilder.
Grundskola 6 Bild

Bilder har en stor betydelse för hur vi tänker, lär, upplever om oss själva och omvärlden. Bilder kan informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Genom att arbeta med olika typer av bilder lär vi oss att utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga. Bildanalys lär oss att betrakta, tolka och samtala kring bilder.

Innehåll

Beskrivning

Du kommer att få prova olika tekniker och material i hur bilder kan framställas. Bildskapandet kommer även att ingå i andra arbetsområden med andra ämnen som en del i din kunskapsutveckling.

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Du ska utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Det kan du göra genom att få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Du kommer att framställa och presentera egna bilder eller i grupparbeten, beroende på budskapet som ska illustreras, Bilden ska uppmuntra dig till kreativitet, att ta egna initiativ, arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt med olika metoder, material och uttryckssätt. I ämnet bild kommer du att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap från ett kulturellt, historiskt eller modernt synsätt.  

Lgr 11 - kap 1 & 2

 

förmågor som ska tränas är:

 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Analysförmåga
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Så här arbetar vi

 • enskilt eller i grupp kommer du att:
 • skapa egna bilder
 • använda naturmaterial
 • skapa budskap genom collage
 • skapa miljöer och landskap
 • undersöka och prova olika tekniker
 • närbild och helbild (porträtt och kroppsindelning)
 • pröva och ompröva 
 • dokumentera och presentera
 • använda verktyg
 • bildanalys/sokratiska samtal
 • lära, förstå och använda begrepp

 

 

 

Detta ska bedömas

 • ditt deltagande i uppgifterna
 • hur du använder material
 • hur du använder tekniker
 • hur du använder verktyg
 • hur du framställer bilder enskilt
 • hur du framställer bilder i grupp
 • dina dokumentationer
 • dina presentationer
 • hur du kan använda och utveckla idéer
 • hur du tolkar, ser samband och kan berätta
 • hur du använder begrepp

Matriser

Bl
Bild år 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Framställa bilder
Eleven behöver träna på att ........
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
Eleven behöver träna på att ........
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelementt
Eleven behöver träna på att ........
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla ideér
Eleven behöver träna på att ........
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.
Formulera och välja handlingsalternativ
Eleven behöver träna på att ........
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väjler eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven behöver träna på att ........
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven behöver träna på att ........
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang och koppling
Eleven behöver träna på att ........
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: