Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning i åk 3

Skapad 2015-12-10 14:00 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 Matematik

Under hela läsåret arbetar vi med enkla matteproblem. Problemen handlar om lösa enkla situationer, till exempel tre barn delar lika på 12 frukter eller hur mycket kan du handla för 100 kr. Du får träna på att redovisa dina lösningar samt testa och använda olika strategier för att lösa problem. Du tränar också på att skapa egna problem och att tolka innehållet i en text för att lösa problemet, till exempel vilket räknesätt är lämpligt att använda.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skapa, formulera och lösa matematiska problem
 • redovisa dina lösningar både muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • skapa, formulera och lösa enkla problem
 • redovisa hur du löser problem, både muntligt och skriftligt
 • bedöma rimligheten i ditt svar

 Jag bedömer detta:

 • fortlöpande under läsåret
 • genom att följa och diskutera olika lösningar med dig

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Undervisning och arbetsformer

När vi arbetar med matteproblem, tränar du på att:

 • redovisa lösningar på olika sätt, till exempel digitalt, med bilder eller konkret material
 • tolka texter för att välja en strategi och lösa problem
 • använda olika strategier 
 • skapa egna liknande problem
 • bedöma rimlighet i ditt svar
 • arbeta i grupp och/eller enskilt
 • diskutera och redovisa i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: