Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och statistik

Skapad 2015-12-10 14:07 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Matematik

Vi kommer att arbeta med att mäta och uppskatta olika saker. Vi tränar på hur man räknar ut omkrets och area. Du får träna på att namnge och beskriva matematiska objekt som parallelltrapets och parallellogram. Vi kommer också att arbeta med olika enheter och att omvandla dem, till exempel 1 l = 1 000 ml. Genom att göra egna undersökningar, får du också träna på att skapa och att avläsa tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda och analysera begrepp
 • samtala om och redovisa dina beräkningar
 • lösa rutinuppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • göra beräkningar av enkla figurers omkrets och area
 • använda matematiska begrepp som romb, cylinder, omkrets och area i samtal och texter
 • konstruera enkla objekt
 • göra mätningar till exempel att beräkna tid och mäta en sträcka
 • skapa och avläsa tabeller och diagram

Jag bedömer detta genom att

 • observera dig i klassrumsdiskussioner
 • lyssna när du redovisar
 • läsa igenom dina redovisningar

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • spela spel
 • diskutera, beskriva och jämföra olika matematiska objekt
 • träna på att konstruera objekt som en kub
 • förstora och förminska enkla bilder
 • arbeta praktiskt, digitalt, skriftligt och muntligt
 • arbeta parvis och enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: