Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hobbies and interests

Skapad 2015-12-10 19:49 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi utvecklar engelskan, nu lär vi om fritidsintressen, sporter och andra intressen.
Grundskola 4 Engelska
Du ska få lära dig att prata och skriva meningar och fraser på ett korrekt sätt. Det hjälper dig när du ska samtala och skriva en text på engelska.

Du använder textbok What's up 4 och olika digitala resurser för att utveckla din engelska.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Arbetssätt / metod

 • Läsa och samtala om texter.
 • Genomgångar och öva på olika grammatiska strukturer och språkliga uttryck.
 • Lyssna på upplästa texter.
 • Lekar och spel för att lära.
 • Läsa text och dialoger i par eller grupp.
 • Träna på nya ord och stavning enskilt.
 • Framföra muntliga presentationer.

Bedömning

 • Din förmåga att förstå engelsk text och tal.
 • Din förmåga att lära nya ord och språkliga uttryck.
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift.

Matriser

En
Hobbies and interests

Din förmåga att förstå engelsk text och tal.

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Läsa och förstå en engelsk text.
Du förstår det viktigaste när du läser en engelsk text. Du visar det genom att kunna svara kortfattat på innehållsfrågor, både muntligt och skriftligt.
Du förstår det mesta när du läser en engelsk text. Du visar det genom att kunna svara med hela meningar på innehållsfrågor, både muntligt och skriftligt.
Förstå talad engelska.
Du förstår det viktigaste när du hör någon prata på engelska. Du visar det genom att svara på enkla frågor om innehållet.
Du förstår det mesta när du hör någon prata på engelska. Du visar det genom att delta i samtal om det du hört och genom att svara på frågor om innehållet.

Din förmåga att lära nya ord och språkliga uttryck.

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Ordkunskap och stavning.
Du lär dig några nya ord och uttryck till varje nytt kapitel. Du visar det genom att använda dem och att du kan stava dem ganska bra.
Du lär dig många nya ord och fraser till varje nytt kapitel. Du visar det genom att använda dem och att du kan stava dem bra.

Din förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift.

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Muntlig presentation
Du visar och pratar på ett begripligt sätt om saker du samlar på.
Du visar och pratar på ett tydligt sätt om saker du samlar på. Du använder fraser och meningar så att det blir sammanhängande och varierande.
Muntlig presentation
Du presenterar och gör en muntlig intervju tillsammans med en kamrat om dina hobbies. Du kan fråga och svara på ett enkelt sätt.
Du presenterar och gör en muntlig intervju tillsammans med en kamrat om dina hobbies. Du kan fråga och svara med säkerhet och variation.
Skriva text
Du kan skriva en text om en fritidsaktivitet du är med i. Du skriver enkelt och använder de ord, fraser och meningar du lärt dig. Du använder digitalt lexikon för hitta nya ord du behöver.
Du kan skriva en text om en fritidsaktivitet du är med i. Du skriver enkelt och använder ord, fraser och meningar du lärt dig. Du använder digitalt lexikon för att hitta nya ord som du vill uttrycka och du får en text med variation och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: