Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De svenska minoritetsspråken

Skapad 2015-12-13 16:20 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Ett litet moment om Sveriges fem minoritetsspråk. Ni kommer att arbeta och hålla en presentation i grupper (alternativt i par). Bedömningen är dock givetvis individuell, både gällande förberedelser och redovisning.

Innehåll

De svenska minoritetsspråken:

Ni ska hitta information om och förbereda en presentation om något av Sveriges fem minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska eller samiska.

Institutet för språk och folkminnen är de som arbetar med minoritetsspråken och därför en viktig källa: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

Så här bedöms du på momentet:

Du bedöms enskilt. Därför vill jag att ni i gruppen delar upp arbetet tydligt. Jag vill även att du lämnar in den del du har skrivit och redovisat. 

Du bedöms på både förberedelsen (ert manus) och på själva framförandet. I martisen står de olika kraven för de två förmågorna.

Matriser

Sv SvA
De svenska minoritetsspråken

F
E
C
A
Sammanställa
Denna förmåga handlar om förmågan att skapa en god redovisning utifrån olika källor. Själva innehållet i redovisningen.
Du har inte uppvisat att du når kraven för E på förmågan.
(Sv) Redovisningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk. (SvA) Redovisningen kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk.
(Sv) Redovisningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk. (SvA) Redovisningen kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
(Sv) Redovisningen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk. (SvA) Redovisningen kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Redovisning
Denna förmåga handlar om själva framförandet av den förberedda redovisningen. Att du kan redovisa utifrån det ni förberett på ett tydligt och bra sätt som gör att alla kan förstå.
Du har inte uppvisat att du når kraven för E på förmågan.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du har visat att du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: