Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning och Samhälle, HT20

Skapad 2015-12-13 23:10 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 – 9 Geografi
Geografi ger oss kunskap om olika livsmiljöer, kulturer och människors levnadsvillkor. Det här kapitlet handlar om var människorna bor, varför befolkningen ökar så kraftigt och om konsekvenser av detta.

Innehåll

Dessa mål jobbar vi mot

 


Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

 

Detta arbetar vi med

  • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet.

  • Orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

  • Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

  • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

  • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser

Ge
Befolkning och Samhälle

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa och samhälle.
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl sätt.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa och samhälle vägs in.
Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa och samhälle vägs in.
Du kan resonera om olika ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa och samhälle vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: