Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algoritmer och bråk

Skapad 2015-12-14 15:00 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Analys

Eleverna har arbetat med algoritmer och utan växling och behöver arbeta med algoritmer med växling eftersom det är ett krav i åk 3. En del av eleverna har mött algoritmer med växling hemma men behöver bli säkrare på att hantera algoritmer. De flesta av eleverna har erfarenhet av bråk och kan uttrycka det konkret men behöver möta uttrycksformer med bilder och symboler för att nå de nationella målen.

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att:

 

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för slutsatser.

Centralt innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
 • Tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna

 • Använda sig av algoritmer i addition och subtraktion för att göra beräkningar inom heltalsområdet 0-200.
 • Dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Bedömning

 • De skriftliga räknemetoderna bedöms skriftligt vid slutet av arbetsområdet.
 • Förmågan att jämföra och namnge delar som enkla bråk bedöms parvis.

Genomförande

 • Laborera med konkret material, bla. magnetpizzor men även material där helheten representeras av en rektangel.
 • Algoritmer med utgångspunkt i konkret material och sedan i bilder och symboler.
 • Par- och individuellt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: