Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Min designade friggebod, Bild

Skapad 2015-12-15 14:04 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta projekt arbetar vi med att lära oss att göra moodboard för att sedan överföra dessa ideér till en ritning i 3D.
Grundskola 7 – 9 Bild
Vad är en friggebod och hur skulle du vilja inreda en sådan? Nu har du chansen att designa en egen.

I detta arbetsområde kommer du att lära dig att göra en moodboard som inspiration till din design av friggeboden. Du kommer sedan att få teckna upp friggeboden inifrån i enpunktsperspektiv, i egen design. Färglägga gör vi med promarkerpennor. Dessa kunskaper ska du sedan ta med dig till tekniken och slöjden i början på nästa termin, där du kommer bli indelad i grupp. Gruppen ska sedan göra en gemensam moodboard och designa och inreda en gemensam friggebod, göra en ritning i fågelperspektiv i skala 1:10 och utifrån dessa konstruera skalenligt en friggebod.

Innehåll

Kursplan i bild


I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Arbetssätt och undervisning

Du erbjuds:

 • Läraledd genomgång av hur en inredare arbetar och hur du kan arbeta fram en moodboard.
 • faktakunskaper om perspektiv och hur du kan få djup i bilder.
 • genomgång på färgpenna/ promarkerpennor.

Du ska:

 • Göra en egen moodboard
 • göra en 3D bild av en friggebod, ritad inifrån, med hjälp av det du lärt dig om perspektivregler. Den ska sedan färgläggas med promarkerpennor. 

 

 

Visa vad du lärt dig

 

 • Moodboarden och att den tydligt är kopplad till din färdiga friggebod.
 • Din 3D bild på friggeboden. Du ska med hjälp av den fakta om perspektivregler och de bildexempel som du har fått titta på och samtalat om, framställa en egen bild av din friggebod inifrån. 
 • Skriftlig utvärdering av din bild där du använder dig av bildspecifika ord som du lärt dig.

 

Tidsram

Bild:

1 lektion genomgång och arbete med moodboard

1 lektion faktagenomgång av rita 3D.

3 lektioner eget praktiskt arbete.

1 lektion utvärdering

 

Bedömning

 

Jag kommer bedöma de förmågor som du valt att visa i ditt arbete och berättar i din text utifrån detta:

 • Din tekniska förmåga och skicklighet i utförandet.
 • Hur du använder metoder och tekniker.
 • Din förmåga att använda egna ideer och finner kreativa lösningar.
 • Hur du kan använda "nya" bildspecifika ord och beskriva ditt arbete och arbetsprocess

 

 

Uppgifter

 • Bild -rum i enpunktsperspektiv samt utvärdering.

 • Bild- rum i en punktsperspektiv.

 • Bildlektion din egen moodboard

 • Bild, moodboard

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: